در حال نمایش 3 نتیجه

راکت اسکواش ویلسون مدل سی اس کاماند

موجود نیست

این راکت اسکواش ویلسون به بازیکنان پیشرفته ( رو به حرفه ای ) توصیه میگردد که بدنبال راکت پر قدرت با وزن سبک هستند.

راکت اسکواش ویلسون سی اس هایبرید

موجود نیست

این راکت اسکواش ویلسون به بازیکنان پیشرفته ( رو به حرفه ای ) توصیه میگردد که دارای ضربات پر قدرت هستند.

راکت اسکواش ویلسون ریپر کامپ

موجود نیست

این راکت اسکواش ویلسون به بازیکنان نیمه حرفه ای توصیه میگردد که بدنبال راکت خوشدست با ضربات مناسب هستند.