نمایش دادن همه 4 نتیجه

راکت بدمینتون میزانو مدل فورتیوس۱۰پاور

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

شرکت میزانو در سال 1906 در اوزاکاژاپن تاسیس گردید.درابتداشرکت در ورزش بیس بال فعالیت بالایی داشت ،حتی در طول جنگ جهانی دوم شرکت مهمات نظامی برای ژاپن تولید مینمود.رفته رفته شرکت در ورزشهای دوومیدانی،جودو،بسکتبال،والیبال وحتی دستکشهای سفارشی و... فعالیتهای خود راگسترده نمود.امروزه یکی از تولیدکننده های تجهیزات در رشته بدمینتون است و پخش کننده درآسیا، اروپا و امریکا میباشد.

آلتیوس01فییل
آبی
سفید

راکت بدمینتون میزانو مدل آلتیوس ۰۱فییل

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شرکت میزانو در سال 1906 در اوزاکاژاپن تاسیس گردید.درابتداشرکت در ورزش بیس بال فعالیت بالایی داشت ،حتی در طول جنگ جهانی دوم شرکت مهمات نظامی برای ژاپن تولید مینمود.رفته رفته شرکت در ورزشهای دوومیدانی،جودو،بسکتبال،والیبال وحتی دستکشهای سفارشی و... فعالیتهای خود راگسترده نمود.امروزه یکی از تولیدکننده های تجهیزات در رشته بدمینتون است و پخش کننده درآسیا، اروپا و امریکا میباشد.

راکت بدمینتون میزانو مدل آلتیوس ۰۱ اسپید

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شرکت میزانو در سال 1906 در اوزاکاژاپن تاسیس گردید.درابتداشرکت در ورزش بیس بال فعالیت بالایی داشت ،حتی در طول جنگ جهانی دوم شرکت مهمات نظامی برای ژاپن تولید مینمود.رفته رفته شرکت در ورزشهای دوومیدانی،جودو،بسکتبال،والیبال وحتی دستکشهای سفارشی و... فعالیتهای خود راگسترده نمود.امروزه یکی از تولیدکننده های تجهیزات در رشته بدمینتون است و پخش کننده درآسیا، اروپا و امریکا میباشد.

راکت بدمینتون میزانو مدل آلتیوس تور جی

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

شرکت میزانو در سال 1906 در اوزاکاژاپن تاسیس گردید.درابتداشرکت در ورزش بیس بال فعالیت بالایی داشت ،حتی در طول جنگ جهانی دوم شرکت مهمات نظامی برای ژاپن تولید مینمود.رفته رفته شرکت در ورزشهای دوومیدانی،جودو،بسکتبال،والیبال وحتی دستکشهای سفارشی و... فعالیتهای خود راگسترده نمود.امروزه یکی از تولیدکننده های تجهیزات در رشته بدمینتون است و پخش کننده درآسیا، اروپا و امریکا میباشد.