برچسب: مصاف رو در رو
۱۱بهمن

دو بازیکن رنکینگ زیر ۱۰ بخش تکنفره بانوان Ratchanok INTANON(تایلند) و Saina Nehwal(هند) از ۲۰۰۹/۰۶/۲۵ تا ۲۰۱۸/۰۱/۲۷تاکنون ۱۴ بار به مصاف هم رفتند ، که سهم راچانوک تایلندی ۵ برد و سهم ساینای هندی ۹ پیروزی بوده که از این حیث Saina Nehwal در مصاف های رو در رو ۴ برد برتری دارد.

 

head-to-head