برچسب: فینال 2018ژانویه مالزی
۹بهمن

از ۱۶ تا ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸ در مالزی مسابقات بدمینتون در رده سنی بزرگسالان مردان و زنان در بخش های تکنفره – دونفره و میکس برگزار گردید و بینندگان زیادی شاهد شگفتیهای فراوانی در ابتدای سال ۲۰۱۸ بودند.

ادامه مطالعه “نتایج و جوایز مسابقات بدمینتون مالزی در ژانویه۲۰۱۸”