برچسب: فینال ژانویه 2018 مالزی
۸بهمن

سرانجام در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ در بخش تکنفره بدمینتون مردان مشخص شد که ویکتور آگزلسن(دانمارک) “رنک شماره ۱ ژانویه ۲۰۱۸″ میبایست با کنتا نیشیموتو(ژاپن)”رنک ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸” در ۲۱ ژانویه در فینال مسابقات به رقابت خواهند پرداخت و تکلیف قهرمان را نیز مشخص خواهند نمود.

ادامه مطالعه “فینالیست های مسابقات بدمینتون مالزی ژانویه ۲۰۱۸(بخش تکنفره مردان)”