برچسب: زهکشی راکت بدمینتون
۱۰بهمن

فروشگاه ورزشی میلاد مفتخر است کلیه راکتهای بدمینتون ، تنیس و اسکواش بازیکنان حرفه ای و نیمه حرفه ای را با دستگاه فوق مدرن تکنی فایبر انجام داده و از اینرو کلیه راکتها با پوند واقعی خودشان بصورت دقیق و واقعی زهکشی میشوند.