برچسب: تختی
۱۷دی

غلامرضا تختی زاده ۵ شهریور هزار و سیصد و نه در محله خانی آباد تهران در یک خانواده مذهبی بدنیا آمد. ایشان قهرمان ملی ایران بشمار میرود. وی با کسب یک مدال طلا و دو مدال نقره المپیک ، دوطلا و دو نقره قهرمانی جهان و یک طلای بازیهای آسیائی در فهرست برترین های قرن فیلا در جایگاه بالایی قرار دارد.

ادامه مطالعه “جهان پهلوان تختی”