برچسب: المپیک ریو 2016
۲۹دی

دو اسطوره فراموش نشدنی بدمینتون مردان ، لین دان(چین) و لی چونگ وی(مالزی) از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ یعنی حدود ۱۳ سال در ۳۹ مسابقه به مصاف هم رفتند ، که سهم لین دان ۲۷ برد و سهم لی چونگ وی ۱۲ پیروزی بوده است.

ادامه مطالعه “تاریخچه مصاف های لین دان و لی چونگ وی”