نمایش دادن همه 10 نتیجه

شیکر پلاستیکی سه تیکه براق

موجود نیست

شیکر چیست ؟

شیکر بمعنای "تکان دادن" است.اما منظور ما از کلمه شیکر ظرفیست که بوسیله آن انواع پودر را در آب و یا هر مایع دیگر حل ویا مخلوط میکنند.انواع مختلف شیکر مانند شیکرهای برقی،دستی و صنعتی در بازار موجود است که هرکدام مزایا و معایبی دارند.

شیکر پلاستیکی سه تیکه مات

موجود نیست

شیکر چیست ؟

شیکر بمعنای "تکان دادن" است.اما منظور ما از کلمه شیکر ظرفیست که بوسیله آن انواع پودر را در آب و یا هر مایع دیگر حل ویا مخلوط میکنند.انواع مختلف شیکر مانند شیکرهای برقی،دستی و صنعتی در بازار موجود است که هرکدام مزایا و معایبی دارند.

شیکر پلاستیکی یک تیکه مارکدار

موجود نیست

شیکر چیست ؟

شیکر بمعنای "تکان دادن" است.اما منظور ما از کلمه شیکر ظرفیست که بوسیله آن انواع پودر را در آب و یا هر مایع دیگر حل ویا مخلوط میکنند.انواع مختلف شیکر مانند شیکرهای برقی،دستی و صنعتی در بازار موجود است که هرکدام مزایا و معایبی دارند.

قمقمه آبپاش سالوت

موجود نیست
امروزه ورزشکاران بسیاری از قمقمه هایی استفاده میکنند که بسیار بادوام و مرغوب باشند.یکی از این قمقمه ها برند سالوت میباشد که دارای کیفیت بسیار بالاییست.

قمقمه کملا نشکن

موجود نیست
امروزه ورزشکاران بسیاری از قمقمه هایی استفاده میکنند که بسیار بادوام و مرغوب باشند.یکی از این قمقمه ها برند کملا میباشد که دارای کیفیت بسیار بالاییست.

قمقمه کتابی بست

موجود نیست

قمقمه، ظرفی فلزی یا پلاستیکی است که ورزشکاران درونش آب یا مایعی را برای مدتی میریزند و آنرا استفاده میکنند.در گذشته قمقمه ها از جنس و ساختاری متفاوت با حال ساخته میشدند ، ولی امروزه قمقمه ها از جنسی بهتر و با کیفیتی بالاتر و طراحی شکیلتر تولید میشوند.

قمقمه فلزی نایک نی دار

موجود نیست

قمقمه، ظرفی فلزی یا پلاستیکی است که ورزشکاران درونش آب یا مایعی را برای مدتی میریزند و آنرا استفاده میکنند.در گذشته قمقمه ها از جنس و ساختاری متفاوت با حال ساخته میشدند ، ولی امروزه قمقمه ها از جنسی بهتر و با کیفیتی بالاتر و طراحی شکیلتر تولید میشوند.

شیکر پلاستیکی یک تیکه پرو

موجود نیست

شیکر چیست ؟

شیکر بمعنای "تکان دادن" است.اما منظور ما از کلمه شیکر ظرفیست که بوسیله آن انواع پودر را در آب و یا هر مایع دیگر حل ویا مخلوط میکنند.انواع مختلف شیکر مانند شیکرهای برقی،دستی و صنعتی در بازار موجود است که هرکدام مزایا و معایبی دارند.

شیکر پلاستیکی سه تیکه آنیکر

موجود نیست

شیکر چیست ؟

شیکر بمعنای "تکان دادن" است.اما منظور ما از کلمه شیکر ظرفیست که بوسیله آن انواع پودر را در آب و یا هر مایع دیگر حل ویا مخلوط میکنند.انواع مختلف شیکر مانند شیکرهای برقی،دستی و صنعتی در بازار موجود است که هرکدام مزایا و معایبی دارند.

شیکر پلاستیکی سه تیکه اسپایدر

موجود نیست

شیکر چیست ؟

شیکر بمعنای "تکان دادن" است.اما منظور ما از کلمه شیکر ظرفیست که بوسیله آن انواع پودر را در آب و یا هر مایع دیگر حل ویا مخلوط میکنند.انواع مختلف شیکر مانند شیکرهای برقی،دستی و صنعتی در بازار موجود است که هرکدام مزایا و معایبی دارند.