نمایش دادن همه 6 نتیجه

راکت بدمینتون جونیورکمپومدل سی۰۶۰۱

موجود نیست

برند کمپو از سال2001 در ژاپن تاسیس گردید.حق امتیاز برندبه گوانژو چین منتقل شد و در این سالها وسایل و تجهیزات بدمینتون با کیفیت تولید نموده و اسپانسر بسیاری از بازیکنان و کشورها شده  و امروزه یکی از برندهای خوب و مطرح محسوب میگردد.

راکت بدمینتون جونیور یونکس

موجود نیست

امروزه یکی از نیازهای کودکان-خردسالان و نونهالان در رشته بدمینتون داشتن راکت مناسب با رده سنی آنها میباشد که فروشگاه ورزشی میلاد توانسته با موجودکردن راکت بدمینتون جونیوراین نیاز را برای آنها برطرف سازد.

راکت بدمینتون ویش یک تیکه جونیور

موجود نیست

امروزه یکی از نیازهای کودکان-خردسالان و نونهالان در رشته بدمینتون داشتن راکت مناسب با رده سنی آنها میباشد که فروشگاه ورزشی میلاد توانسته با موجودکردن راکت بدمینتون جونیوراین نیاز را برای آنها برطرف سازد.

راکت بدمینتون ویش دوتیکه جونیور

موجود نیست

امروزه یکی از نیازهای کودکان-خردسالان و نونهالان در رشته بدمینتون داشتن راکت مناسب با رده سنی آنها میباشد که فروشگاه ورزشی میلاد توانسته با موجودکردن راکت بدمینتون جونیوراین نیاز را برای آنها برطرف سازد.

راکت بدمینتون تالبوت تورو بی زی مینی جونیور

موجود نیست

شرکت تجاری TALBOT-TORRO در اصل دو شرکت جداگانه بوده است.DEREK TALBOT بازیکن برتر آلمانی در دهه 1970بود که بطور قابل توجهی در راه اندازی ورزش بدمینتون در المپیک بسیار کمک کرد.او پس از اتمام فعالیت ورزشی خود ، شرکت TALBOT را تاسیس نمود.در دهه 1990 شرکت تالوت توسط صاحبان برند SCHILDKROT گرفته شد و با همکاری DEREK TALBOT و یک تیم متخصص توانستن تولید محصول با کیفیت بالا نمایند.

راکت بدمینتون تالبوت تورو بی زی جونیور

موجود نیست

شرکت تجاری TALBOT-TORRO در اصل دو شرکت جداگانه بوده است.DEREK TALBOT بازیکن برتر آلمانی در دهه 1970بود که بطور قابل توجهی در راه اندازی ورزش بدمینتون در المپیک بسیار کمک کرد.او پس از اتمام فعالیت ورزشی خود ، شرکت TALBOT را تاسیس نمود.در دهه 1990 شرکت تالوت توسط صاحبان برند SCHILDKROT گرفته شد و با همکاری DEREK TALBOT و یک تیم متخصص توانستن تولید محصول با کیفیت بالا نمایند.