در حال نمایش 4 نتیجه

راکت پینگ پنگ دونیک لول ۸۰۰ والدنر

۹۸۰,۰۰۰ تومان

 والدنر 800 به بازیکنان نیمه حرفه ای که بازی آنها نسبتا حمله ای پیچدار است توصیه میگردد.

کاور پینگ پنگ دونیک سالوپلاس

۳۱۰,۰۰۰ تومان

یکی از نیازهای بازیکنان برای حفاظت از راکت و زنده نگهداشتن رویه ها کاور است ،که حتمن به آنها پیشنهادمیگردد.

راکت پینگ پنگ دونیک لول ۶۰۰ والدنر

موجود نیست

 در مجموع والدنر 600 به بازیکنان تازه کار پیشرفته ای که بازی آنها همه جانبه (ALLROUND) است توصیه میگردد.

راکت پینگ پنگ دونیک لول ۷۰۰ والدنر

موجود نیست

 والدنر 700 برای بازیکنان تازه کار پیشرفته ای که بازی آنها حمله ایست توصیه میگردد.