در حال نمایش 9 نتیجه

راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکرات لول ۳۰۰۰ والدنرلاین

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

چوب راکت والدنر3000 دارای دولایه کربن و در مجموع به بازیکنان نیمه حرفه ای و یا رو به حرفه ای که بازی آنها حمله ای پرپیچ است توصیه میگردد.

راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکرات لول ۵۰۰۰ والدنرلاین

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

چوب راکت والدنر 5000 دارای دولایه کربن و در مجموع به بازیکنان نیمه حرفه ای و یا رو به حرفه ای که بازی آنها حمله ای پرپیچ است توصیه میگردد.

راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکرات لول۱۰۰۰ والدنر لاین

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

 والدنر 1000 به بازیکنان نیمه حرفه ای که بازی آنها رو به حمله ای پیچدار است توصیه میگردد.

راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکرات لول ۹۰۰ والدنر

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

 والدنر 900 به بازیکنان نیمه حرفه ای که بازی آنها حمله ای پرپیچ است توصیه میگردد.

کاورپینگ پنگ دونیک مدل والدنر

موجود نیست

یکی از نیازهای بازیکنان برای حفاظت از راکت و زنده نگهداشتن رویه ها کاور است ،که حتمن به آنها پیشنهادمیگردد.

کاورپینگ پنگ دونیک شیلدکرات مدل کلاسیک

موجود نیست

یکی از نیازهای بازیکنان برای حفاظت از راکت و زنده نگهداشتن رویه ها کاور است ،که حتمن به آنها پیشنهادمیگردد.

راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکرات کربوتک ۹۰۰

موجود نیست

کربوتک900 از لحاظ حمله و کنترل نسبت به کربوتک 3000 و 7000 در سطح وسط  (Allround Plus) قرار داردو برای بازیکنان نیمه حرفه ای طراحی شده که بدنبال راکتی هستند که سرعت، پیچ و کنترل آن نزدیک بهم باشد .

راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکرات کربوتک ۷۰۰۰

موجود نیست
راکت کربوتک 7000 خیلی حمله ای (  ATTACK PLUS) است و برای بازیکنان نیمه حرفه ای و رو به حرفه ای که به اصطلاح فورهند قوی دارند طراحی شده است.

راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکرات کربوتک ۳۰۰۰

موجود نیست
راکت کربوتک 3000 حمله ای (ATTACK) است و برای بازیکنان نیمه حرفه ای و یا رو به حرفه ای که به اصطلاح فورهند قوی دارند طراحی شده است.