۲۵بهمن

مصاف های رو در رو کارولینا مارین و راتچانوک اینتانون

Ratchanok INTANON (تایلند) و Carolina MARIN (اسپانیا) از سال ۲۰۱۱ تاکنون ۷ بار مقابل هم قرار گرفته اند ، که Ratchanok پنج پیروزی و Carolina دو برد داشته ، که از این حیث راتچانوک تایلندی ۳ پیروزی بیشتر دارد.

 

کارولینا مارین و راتچوناک