۲۱بهمن

رنکینگ ۱۰ مرد بدمینتون جهان در فوریه ۲۰۱۸ در بخش تکنفره

رنکینگ ۱۰ مرد بدمینتون دنیا در بخش تکنفره در فوریه ۲۰۱۸ بشرح زیر اعلام گردید:

نکته جالب آن پیشرفت چشمگیر بازیکنان هند است که در این لیست ، دوبازیکن حضور دارند.

فوریه 2018