رنکینگ ۱۰ مرد برتر پینگ پنگ دنیا بخش تکنفره در ژانویه ۲۰۱۸ بشرح ذیل اعلام میگردد:

آلمان OVTCHROV DIMITRIJ ۱
چین FAN ZHENDONG ۲
آلمان BOLL TIMO ۳
چین LIN GAOYUAN ۴
چین XU XIN ۵
ژاپن NIWA KOKI ۶
چین MA LONG ۷
هنگ کنگ WONG CHUNG TING ۸
فرانسه GAUZY SIMON ۹
ژاپن MATSUDAIRA KENTA ۱۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.