۲۶بهمن

ده رنکینگ برتر پینگ پنگ مردان بخش تکنفره فوریه ۲۰۱۸

ده مرد برتر پینگ پنگ جهان بخش تکنفره در فوریه ۲۰۱۸ اعلام گردید که نسبت به ماه پیش هیچ تغییری ایجاد نشده است و همچنان اوچاروف آلمانی  در صدر قرار دارد.

نفرات ۱ تا ۱۰ بشرح زیر اعلام گردید :

 

ده رنکینگ برتر پینگ پنگ مردان